Z.Art

Wat?

Z.art (Zeebrugge.art) is een preventief pedagogisch begeleidingsproject in samenwerking met de lokale schoolgemeenschap, het CLB te Zeebrugge en de vereniging ‘t SPOOR.

Het project heeft tot doel de educatieve, pedagogische en emotionele vaardigheden van het kind en zijn gezin te versterken.

Voor wie?

Wij richten ons op gezinnen met kinderen uit de lagere school, die nood hebben aan extra ondersteuning op schools, sociaal-emotioneel en/of pedagogisch vlak. Het betreft kwetsbare gezinnen die moeilijkheden ervaren om een aangepast buitenschools aanbod te voorzien voor hun kind(eren) omwille van diverse redenen. De kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten op eigen initiatief of via een aanmelding van de plaatselijke school en/of het CLB.

Concreet?

Z.art voorziet iedere woensdagnamiddag gedurende een volledig schooljaar een activiteit gekoppeld aan een begeleid huiswerkmoment. De bijeenkomsten gaan door van 13u tot 17u in Zeebrugge en worden begeleid door enkele gekwalificeerde begeleiders, die bijgestaan worden door vrijwilligers of studenten. Binnen een veilig klimaat hebben de kinderen de mogelijkheid om zich verder te ontplooien. Er wordt speciale aandacht gevestigd op de ontwikkeling van taal, aangezien een groot deel van de doelgroep een allochtone achtergrond kent. Verder staat ook een positieve benadering van het kind centraal. Deze aanpak vormt een tegengewicht voor opgedane faalervaringen en heeft verder tot doel positief gedrag te versterken en moeilijk gedrag af te remmen. De huiswerkmomenten hebben enerzijds tot doel het kind te ondersteunen bij de taak, anderzijds worden organisatorische vaardigheden aangeleerd om structurele veranderingen teweeg te brengen op schools vlak.

Locatie: 

Vrije Basisschool Roezemoes

Kostprijs?

De activiteiten zijn gratis en vrijblijvend.

Contact?

E-mail: Z.art@sint-clara.be

Tel: 050/33.82.06

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×